Bekijk ook onze andere shops
  • Snel en makkelijk bestellen
  • Eigen productie en drukwerkexperts
  • 24 uurs levering mogelijk
  • 100% groene productie

Tips bij aanleveren

Volgens onze algemene leveringsvoorwaarden zijn we niet aansprakelijk voor foutief of onjuist aangeleverde bestanden. Let goed op het controleren van onder andere tekst-taal fouten, juist kleurgebruik, omzetting van kleuren, lettertypen en verlopen.

 

Type bestanden

Welke type bestanden verwerken wij: 

 

Wij geven de voorkeur om aan te leveren in PDF bestanden, hierbij zijn de lettertypen ingesloten en kunt u de Resolutie instellen.

Resolutie

Welke resolutie dienen de bestanden op eindformaat te hebben: 

 

Maatvoering en overlap / extra beeld