Bekijk ook onze andere shops
  • Snel en makkelijk bestellen
  • Eigen productie en drukwerkexperts
  • 24 uurs levering mogelijk
  • 100% groene productie

Privacy Statement

PLOT-land respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk af te handelen. Daarnaast zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend ter beschikking gesteld worden aan derden als deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw opdracht.